Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Bioclima - ClimaComfort της Kraft


Ένα σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης, απλό στην εφαρμογή του και κατάλληλο για όλα τα κτήρια, αυξάνει εντυπωσιακά τη θερμική αδράνεια του κτηρίου στις μεταβολές θερμοκρασίας, μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

 

Ένα πρακτικό σύστημα προστασίας, ιδανικό για τις κλιματολογικές συνθήκες και τη σεισμογένεια της χώρας μας, το CLΙΜΑcomfort?, αποτελεί μια τεχνολογική καινοτομία στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης θερμικής καταπόνησης των κτηρίων.

 

Συνδυάζοντας τις ιδιότητες ειδικών μικροσφαιριδίων η BIOCLIMA μελέτησε, πιστοποίησε και κατοχύρωσε την Clima Comfort Enviromental Technology, που εγκαινιάζει μια νέα εποχή στη θερμική άνεση των κτηρίων. To πρωτοποριακό σύστημα ενεργειακής αναβάθμισης CLIMAcomfort μπορεί να επιλεγεί και στις προτεινόμενες παρεμβάσεις του προγράμματος "Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον" του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

 

 

Tο πιστοποιημένο σύστημα CLIMAcomfort υπό προϋποθέσεις (κλιματική ζώνη, ύπαρξη μόνωσης ή όχι) και σε συνδυασμό με τις άλλες δύο παρεμβάσεις του προγράμματος (αλουμίνια - ηλεκτρομηχανολογικά), μπορεί να αναβαθμίσει την ενεργειακή κατάσταση του υπό μελέτη κτιρίου.

 

Share |