Εξηλασμένη Πολυστερίνη STYROFOAM DOW ( Νέο λ 0,033 )


 

Περισσότερο από 50 χρόνια πριν, γεννιόταν ο πρώτος αφρός από εξηλασμένο πολυστυρένιο, φτιαγμένος από την Dow Chemical: STYROFOAM , γαλάζιες πλάκες από εξηλασμένο πολυστυρένιο με κυψέλες εντελώς κλειστές για θερμομόνωση, κατάλληλο είτε για νέες κατασκευές είτε για κτιριακές αναμορφώσεις. Tο STYROFOAM περιλαμβάνει τα προϊόντα ROOFMATE για θερμομόνωση στεγών, WALLMATE για τους τοίχους SHAPEMATE για μόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα.

Tα προϊόντα για μόνωση ή θερμομόνωση με Dow STYROFOAM έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 

 

  • άριστα και σταθερά θερμικά χαρακτηριστικά
  • δεν επηρεάζονται από την υγρασία και δεν παρουσιάζουν το τριχοειδές φαινόμενο
  • αυξημένη αντοχή στις πιέσεις στην διάρκεια του χρόνου
  • αυξημένο συντελεστή ελαστικότητας
  • αυξημένη αντοχή στη διάχυση υδρατμών.
  • Oι ιδιότητες θερμομόνωσης και αντοχής στην υγρασία δεν επηρεάζονται κατά την εγκατάσταση των πλακών, όταν αυτή γίνεται με τους κανόνες της σωστής και ορθολογικής κατασκευής.
Share |