Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κέλυφος


 

 

Το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Κέλυφος ( Kelyfos ) είναι το μοναδικό ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης για υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια. Πρόκειται για αποτέλεσμα συνεργασίας των κορυφαίων εταιριών στο χώρο της δόμησης Polykem, Dow, Isomat, Alumil και Calpak. Το Kelyfos είναι πιστοποιημένο σύστημα από τον ΕΟΤΑ (αριθμός πιστοποίησης ΕΤΑ-06/0252) και υπερκαλύπτει έως και 12 φορές την προδιαγραφή ETAG 2004.

Με την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος Κέλυφος ( Kelyfos ) επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση και ψύξη έως και 58%.


ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ - ΔΩΜΑ - ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΖΑΜΙΑ - ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Το Kelyfos Wall (ETICS: External Thermal Insulation Composite Systems) είναι σύστημα για εξωτερική θερμομόνωση και ανακαίνιση κτηρίων για τοιχοποιία και πιλοτή που εφαρμόζεται σε υφιστάμενες και νεοαναγειρόμενες κατασκευές.

Τα βασικά επιμέρους προϊόντα που απαρτίζουν το Kelyfos Wall είναι τα ακόλουθα:

 

 • Ινοπλισμένη ρητινούχα κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos Thermo της εταιρείας ISOMAT.
 • Θερμομονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης (XPS) Xenergy ETICS SL της εταιρείας DOW.
 • Βύσματα στερέωσης των θερμομονωτικών πλακών της εταιρείας POLYKEM
 • Υαλόπλεγμα Kelyfos της POLYKEM
 • Ρητινούχοι σοβάδες τσιμεντοειδούς βάσης Kelyfos, ακρυλικοί παστώδεις σοβάδες Kelyfos Acryl και σιλικονούχοι παστώδεις σοβάδες Kelyfos Silicone της εταιρείας ISOMAT, οι οποίοι διατίθενται σε ευρεία ποικιλία χρώματος και υφής.
  Fine: Για τη διαμόρφωση λείας τελικής επιφάνειας
  D?cor: Για τη διαμόρφωση αδρής-διακοσμητικής επιφάνειας

 

 

Επιπλέον το Kelyfos Wall διαθέτει πλήθος ειδικών εξαρτημάτων όπως:

 

 • οδηγοί στήριξης θερμομονωτικών πλακών
 • βίδες οδηγών στήριξης
 • ειδικά τεμάχια εξηλασμένης πολυστερίνης εξωτερικών γωνιών και δομικών ανοιγμάτων
 • γωνιόκρανα

 

Share |
Styrofoam IB - SL
Styrofoam IB - SL