Hyperlatex


Hyperlatex

Το Hyperlatex είναι πολυακρυλικό γαλάκτωμα, το οποίο χρησιμοποιείται σαν πρόσμηκτο κονιαμάτων τσιμέντου, για την ενίσχυση της πρόσφυσης. Βελτιώνει την ποιότητα των κονιαμάτων τσιμέντου και σοβάδων, αυξάνοντας την πρόσφυση, μειώνοντας την συρρίκνωση.

 

 

Εφαρμογές :

 

  • Χρησιμοποιείται σαν βελτιωτική ρητίνη σε κονίες δαπέδων
  • Σαν βελτιωτική ρητίνη επιχρισμάτων
  • Σαν βελτιωτική ρητίνη σε κονιάματα τοιχοποιίας
  • Σε κονία για συγκόληση νέου με παλαιό μπετόν
  • Σαν βελτιωτική ρητίνη σε επισκευαστικά σκυροδέματος
  • Ως βελτιωτική ρητίνη σε κόλλες κεραμικών πλακιδίων κλπ

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά :

 

 

Μορφή : Λευκό παχύρευστο γαλάκτωμα

 

Χημική σύσταση : Τροποποιημένη διασπορά συνθετικών πολυακρυλικών ρητινών

 

Ιονισμός : Ανιονικό

 

Πυκνότητα : 1,1 kg / lt

 

Υψηλή αντοχή στα αλκάλια ( Ασβέστης )

 

Συσκευασία : 1 kg, 5 kg, 20 kg, 60 kg, 200 / 1000 kg