OSB 3


OSB 3

OSB 3
OSB 3
OSB 3
OSB 3
OSB 3
OSB 3

Μια επιφάνεια υψηλής αντοχής φορτίου με εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες , κατάλληλη για χρήση σε περιοχές με σχετική ατμοσφαιρική υγρασία που φθάνει έως 85%


Εύρος Εφαρμογών:  Ξηρές και υγρές συνθήκες (π.χ. στέγες )

 

Από όλα τα δομικά στοιχεία του σπιτιού , η στέγη και η εξωτερική τοιχοποιία εκτίθενται περισσότερο στις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες. Για το λόγο αυτό, η σωστή σχεδίαση και εκτέλεση έχουν καθοριστική σημασία. Η προστασία από την υπερθέρμανση το καλοκαίρι, η θερμομόνωση το χειμώνα, η επαρκής ηχομόνωση, η προστασία από την φωτιά και την υγρασία - όλα αυτά επιτυγχάνονται με αξιόπιστο τρόπο χάρη στην ξυλόπλακα EGGER OSB 3

 

 

Πλεονεκτήματα EGGER OSB 3 :

 

  • Το EGGER OSB 3 είναι η συνιστώμενη επιφάνεια για εφαρμογές σε υγρές συνθήκες  (π.χ. εγκατάσταση σε στέγες)

 

  • Το EGGER OSB 3 προσφέρει μεγαλύτερη αντίσταση στην υγρασία και ασφάλεια σε περίπτωση απρόσμενης ύγρανσης  περιορίζοντας τον κίνδυνο παραμόρφωσης στην κάλυψη της στέγης ή χαλάρωσης της δύναμης σύνδεση των μέσων στερέωσης 

 

  • Βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 13986 το EGGER OSB 3 ( σε 9-11mm ) χαρακτηρίζεται από κανονική ευφλεκτότητα , μέτρια εκπομπή καπνού και απουσία φλέγόμενων σωματιδίων. 

 

  • Το EGGER OSB 3 είναι συμβατό με τις απαιτήσεις του Eurocode 5  ( οικοδομικός κώδικας ) για τα εξωτερικά δομικά στοιχεία, όπως είναι οι στέγες και η εξωτερική τοιχοποιία

 

  • Το EGGER OSB 3 διογκώνεται συστέλλεται και διαστέλλεται λιγότερο από το OSB  

 

  • Το EGGER OSB 3 έχει μεγαλύτερη πυκνότητα, η οποία διασφαλίζει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για το προϊόν και οδηγεί σε οικονομίες κόστους συντήρησης Διαθέσιμα Πάχη:

 

ΠΛΑΚΑ OSB 3 9 mm
ΠΛΑΚΑ OSB 3 11 mm
ΠΛΑΚΑ OSB 3 15 mm
ΠΛΑΚΑ OSB 3 18 mm
ΠΛΑΚΑ OSB 3 22 mm

 

 

Διαστάσεις :

 

Οι διαστάσεις των πλακών είναι 2500x1250, εκτός της πλάκας 11 mm
που είναι 2440x1220